Husordensregler for Bertilia Boligsameie /Inkognito terrasse 1

Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2019

Endret på årsmøte 21. Oktober 2020

I husordensreglene bestemmes hvordan sameiet skal drives i det daglige. Sameiet har et styre som skal påse at sameiets husordensregler blir fulgt. Formålet med husordensreglene er å sikre gode boforhold og godt naboskap.                         

1. Sameiers plikter

Sameier plikter å følge husordensreglene enten man er enig i dem eller ei. Seksjonseier er ansvarlig for at reglene blir gjort kjent for eventuelle leietakere og at reglene blir overholdt av disse.

2. Indre fellesareal

Private gjenstander skal ikke oppbevares i fellesarealene (loft, kjellere, og trappeoppganger ) i henhold til krav fra Brann- og redningsetaten. Kun nødvendige hjelpemidler som barnevogner, rullator og lignende er tillatt plassert i trappeoppgangenes inngangsparti. I kjelleren oppgang A er en felles sportsbod alle kan benytte. Reglementet for bruk av felles vaske/tørkerom i kjeller oppgang A, oppslått på tavle i vaskerommet, må følges.

Det skal utvises varsomhet ved flytting og oppussingsarbeider. Skade forvoldt på eiendommen må erstattes av den som forvolder skaden. Seksjonseier er ansvarlig for skade forvoldt av eventuelle leietakere eller andre seksjonseier har gitt adgang til eiendommen.

3. Ytre fellesareal

Alle plikter å behandle bakgården og fellesområde rundt bygningen med omtanke og aktsomhet. Gjenstander skal ikke oppbevares i portrom i henhold til krav fra Brann- og redningsetaten. Avfallscontainerne i bakgården skal bare brukes til husholdningsavfall og papir. Avfall og andre ting må ikke plasseres på utsiden av containerne.

Det er parkeringsforbud på arealet til venstre for inngangsdør til oppgang A.

4. Ro og orden

Det skal være ro i gården fra kl. 23:00 til kl. 06:00 (fra kl. 24:00 dager før søndag og helligdager). Skal du ha fest (enten i leiligheten eller benytte bakgården), må naboene varsles i rimelig tid. Vis hensyn med tanke på gjenlyd når du benytter bakgården og balkonger vendt mot bakgården.

Støyende arbeider som banking, boring og bruk av støyende redskap, o.l. må bare finne sted  i tidsrommet 08:00-20:00 på hverdager og 10:00-18:00 på lørdager. På søndager/helligdager bør slike arbeider unngås så langt det er mulig.

Informer styret og naboene på forhånd når du skal foreta større byggearbeider.

Støyende arbeider skal ikke foregå over et lengre tidsrom uten at naboene har akseptert det på forhånd.

Ved større byggearbeider som forårsaker ekstra støv og lignende, står seksjonseier ansvarlig for ekstraordinært renhold av fellesarealene.

5. Loft- og kjellerboder (private boder)

Alle kjellerboder og loftsboder skal være merket med navn eller seksjonsnummer.

I kjellerbodene må ting lagres på en forsvarlig måte, dvs. med minst 10 cm klaring til gulv og vegger. Med unntak av tørr ved, skal ikke annet celluloseholdig materiale, som papir, papp og tekstiler, oppbevares i kjelleren. Alt som lagres på gulv, skal plasseres på fuktsikrede paller. I deler av sommerhalvåret skal kjellervinduene holdes åpne. Det blir informert om når vinduene skal åpnes og lukkes.

6. Dyrehold

Dyrehold er tillatt så lenge det ikke er til sjenanse for andre.

7. Bruk av bakgården og balkonger

Det må bare benyttes gass- eller elektrisk grill. Oppbevaring av gass skal skje på en betryggende måte.

8. Brudd på husordensreglene

Klager for brudd på reglene skal rettes skriftlig til styret. Ved gjentatte alvorlige brudd på reglene, kan styret med minst tre måneders varsel pålegge vedkommende seksjonseier å flytte og selge seksjonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skroll til toppen