Brannforebyggende tiltak

Tilsyns fra Oslo Brannvesen

Bertilia Boligsameie fikk 10. mars 2016 tilsyn fra Brann- og Redningsetaten, noe som resulterte i et krav om å dokumentere at «skorsteinene er i forskriftsmessig stand i hele sin lengde».

Boligsameiet kontaktet derfor konsulentfirmaet Feie- og tilsynstjenester A/S som utferdiget en tilstandsrapport 31.10.16.

Rapport fra Feie- og Tilsynstjenester AS

Feie- og Tilsyntjenester AS utarbeidet er tilstandsrapport. Rapporten kan lastes ned her (PDF).

Styrets arbeid

Styret innhentet flere anbud på utbedring av pipene. Kostnadene lå på 50.000-70.000 kr pr pipe.

Styret informerte Oslo Brannvesen (OBV) om rapporten fra Feie- og Tilsyntjenester AS. I tilsvar fra OBV på mottatt rapport gir OBV i brev datert 7. april 2017 boligsameiet frist til 1. juni 2017 med å dokumentere en fremdriftsplan.

Styret ønsket å diskutere med OBV omfanget av utbedringene i tillegg til anbefalte løsninger og firmaer. Styret ba derfor om et møte med OBV.

Styret kommuniserte med OBV i flere runder, noe som resulterte i et positivt svar om et møte i september 2017.

Oppsummering av møtet med OBV

Møtet med OBV ble avholdt 19. september 2017 i OBVs lokaler. Boligsameiet stilte med 2 styremedlemmer og varamedlem.

OBV presiserte på møtet at det ikke er utstedt et fyringsforbud, men at boligsameiet må sørge for at pipene er i forskriftsmessig stand. På bakgrunn av den erfaring OBV har, ønsker OBV at boligsameiet prioriterer andre brannforebyggende tiltak enn utbedring av pipene.

Kort oppsummert ønsker OBV at Bertilia Boligsameie utarbeider en plan for brannforebyggende tiltak i Inkognito Terrasse 1. Utbedring av pipene vil være en del av denne planen, men er nødvendigvis ikke det som må prioriteres. OBV ga ikke boligsameiet en endelig frist for ferdigstillelse av nødvendige brannforebyggende tiltak. For OBV var det viktig at boligsameiet startet prosjektet og viste progresjon.

Informasjon om brannforebyggende tiltak

 

Skroll til toppen