ÅRSMØTE 22. mars 2018

Dato for årsmøtet er satt til 22. mars 2018

Sted: Åpent Bakeri
Tidspunkt: 18:00

SAKSLISTE

  1. Godkjennelse av innkalling til årsmøtet
  2. Valg av referent
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av to personer til å undertegne protokollen
  5. Styrets årsmelding for 2017
  6. Regnskap for 2017/revidert budsjett for 2018
  7. Valg av styre og revisor
  8. Informasjon om igangsettelse av skorsteinsrehabilitering og godkjennelse av låneopptak til denne.
  9. Nye vedtekter og husordensregler
  10. Diverse informasjon

Siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet er 15. mars 2018.

Underlag til årsmøtet legges etterhvert ut på www.bertilia.no

Etter årsmøtet inviterer vi på en uformell sammenkomst med middag.

Ønsker du å delta, send melding til styret@inkognitoterrasse.no

Skroll til toppen