Nytt felles nøkkelsystem

Som informert om på det ekstra ordinære årsmøte, vil sameiet få et nytt forbedret felles nøkkelsystem.

Et nytt felles nøkkelsystem vil bedre sikkerheten. Vi får og full kontroll på hva som er «ute» av hovednøkler. Forsikrings selskapet vårt IF, vil også bli gladere i oss, etter dette.

Alle vil få 3 like nye nøkler hver. Og kan selvfølgelig bestille flere. Da sendes det en bestilling til styret@inkognitoterrasse.no, som igjen sender bestillingen til lås leverandøren (R Bergersen Sikkerhet & Design as.)

Alle bestilinger fremover, vil bli logget hos lås leverandøren. Evt ved nye nøkler, sendes pr. post til den enkelte sameier, eller hentes i Sinsenveien 4.

De nye nøklene vil da fungere, på alle felles dører. Som A og B hoveddøren, loftene og kjellere. Bakdør i B. Og dør til felles bakgård. Dvs alle felles dører. Det vil også bli installert en lås vrider på innsiden av døren til bakgården, slik at man slipper å bruke nøkkel, slik det er i dag. Forøvrig er dette en rømningsvei, og skal kunne åpnes lett .
Låsfirma vil også gjennomgå alle dører/ klinker/ låser slik at disse får en nødvendig service gjennomgang.

Om man vil ha kun 1 nøkkel, for egen leilighet og til felles dører. Se vedlagt tilbud her. Pris ca kr. 1800,- . Da byttes det dør sylinder i leiligheten, slik at hoveddør nøkkelen fungerer og til egen dør. Dette kan man og bestille senere også. Enkelt og greit.. Har dere spørsmål, eller bestilling send til Thomas Forfang. Dette betaler den enkelt sameier selv, og er helt frivillig.

Tirsdag 18 desember 2018.

Den 18. desember kommer låsfirmaet og bytter alle sylindere i felles dørene. Etter denne dato, fungerer ikke « gamle « nøkler.

Senest mandag den 17. desember vil dere ha fått utlevert de nye nøklene, som nevnt 3 stk.

Hege vil ha dialog i B, med nøkler og et skjema, som eier må signere på.
Per Ove vil ta kontakt med alle i A, her må det og signeres før dere får de nye nøklene utlevert.

Informasjon om låssystemet

EPS brosjyre EVVA oppslag
Beboerinfo Inkognito Terrasse 1

Skroll til toppen