RYDDING I KJELLERBODER

Styret i sameiet har besluttet at det bør undersøkes om det er fukt eller råteskader i veggene i kjelleren vår. Et spesialistfirma, MYCOTEAM, skal ha befaring i alle bodene og i kjelleren generelt. MYCOTEAM må derfor ha mulighet til å komme inn i alle bodene. Det må være ca 50 cm klaring mellom det som er lagret i bodene og ytterveggene, slik at MYCOTEAM kommer til og få inspisert skikkelig.

Gjenstander i bodene skal lagres med 10 cm klaring fra gulv og vegger. Gjenstander skal settes på trepaller eller lignende materiale som tåler fukt og råte. Celluloseholdig materiale, som papp, papir eller lignende, med unntak av tørr ved må ikke lagres i kjeller.

Alt fra bodene som dere ønsker å kaste, kan plasseres inne i bakgården. Det vil bli utplassert en felles container som dere kan kaste gjenstandene i. Elektrisk avfall, hvitevarer, og annet farlig avfall må IKKE kastes i containerene. Oslo Kommune har en avfallsstasjon på Vestkanttorget hver torsdag hvor slikt avfall kan leveres.

Ryddingen og kastingen fra egne boder være utført før tirsdag 8. mai kl 14.00.

Dersom dere har spørsmål, kan dere kontakte oss på STYRET@BERTILIA.NO , eller ringe 90136136.

Skroll til toppen