LOFT- OG KJELLERBODER

Merking av boder

Styret ber alle om å merke sine loft- og kjellerboder med navn eller seksjonsnummer.

Lagring i kjellerbodene

Vi har hatt store angrep av hussopp både i kjeller A og B. For å forebygge nye angrep er det viktig at ting lagres på en forsvarlig måte – dvs. med minst 10 cm. klaring til gulv og vegger. Bruk gjerne en pall.

Celluloseholdig materiale, med unntak av tørr ved, må ikke lagres i kjelleren.

Styret

Skroll til toppen