Fyringsforbud

Oslo Brannvesen har fastsatt fyringsforbud i pipe tilknyttet Inkognito Terrasse 1B

Boligsameiet har i brev datert 22.12.2017 fra Oslo Brannvesen fått instruks om å innføre fyringsforbud i pipe nr. 10.

Begrunnelsen for fyringsforbudet

Skorsteinen har feil og mangler som gjør at brannmotstanden er svekket. Dette øker risikoen for brann i bygningen. Fordi skorsteinen ikke er tett, kan det komme giftig røyk inn i boligen dette gjelder for.

Fyringsforbudet gjelder fram til skadene er utrettet.

Oversikt piper Inkognito Terrasse 1.
Foto: Feie og Tilsynstjenester AS
Skroll til toppen