Fyringsforbud

Oslo Brannvesen har fastsatt fyringsforbud i pipe tilknyttet Inkognito Terrasse 1B Boligsameiet har i brev datert 22.12.2017 fra Oslo Brannvesen fått instruks om å innføre fyringsforbud i pipe nr. 10. Begrunnelsen for fyringsforbudet Skorsteinen har feil og mangler som gjør at brannmotstanden er svekket. Dette øker risikoen for brann i bygningen. Fordi skorsteinen ikke er […]

Fyringsforbud Les Mer »