Skifting av vinduer

I forbindelse med oppussingen av gården i 2014 vurderte vi å skifte vinduer, men ble sterkt frarådet av fagfolk, bl.a. maler- og byggmester Klaveness (Bygg og Bevarpris 2015).

Argumentasjonen var: «Eldre vinduer er laget av kvalitetmaterialer man ikke finner i dagens vinduer. Er vinduer skadet, skifter man bare ut de skadete delene og får et resultat av høy kvalitet.»

Vi fulgte dette rådet. Spesialtørket furu ble bestilt fra Sverige, og en snekker med spesialkompetanse på området gjorde jobben for oss. Balkongdørene var dessverre i så dårlig forfatning at de måtte skiftes ut.

Noen vinduer, både mot Colbjørsensgt, Inkognito Terrasse og bakgården er skiftet ut. Dette er skjedd dels fordi de var for dårlige til å kunne repareres, dels mot bedre vitende.

Vi minner om at Inkognito terrasse 1 står på Byantikvarens «Gule liste».

Skroll til toppen