Portrom må være ryddet

Portrommene er viktige ved nødstilfeller!

Portrommene er rømmingsveier og skal gi adgang til uttrykningskjøretøy.

Det er derfor meget viktig og påkrevet at portrommene ikke blir brukt til lagerplass, sykkelparkering etc.


Alle har et ansvar for at portrommene er ryddet!

Skroll til toppen