Innkalling til årsmøte

ÅRSMØTE FOR 2016 i BERTILIA BOLIGSAMEIE

Tid: 25.10.2017 kl 18:00
Sted: Åpent Bakeri

SAKSLISTE

  1. Godkjennelse av innkalling til årsmøtet
  2. Valg av referent
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av to personer til å undertegne protokollen
  5. Styrets årsmelding 2016
  6. Regnskap 2016/budsjett for 2018
  7. Valg av revisor
  8. Div. informasjon

For underlag til årsmøtet vises til www.bertilia.no:

Etter årsmøtet inviterer vi på en uformell sammenkomst med middag. Ønsker du å delta, send melding til styret@inkognitoterrasse.no.

Skroll til toppen