Rehabiliteringen av skorsteinene – befaring 27. september 2018

INFORMASJON VEDRØRENDE LEILIGHETSBEFARINGEN

Før rehabiliteringen av skorsteinene kan starte opp, skal det foretas en befaring i hver leilighet. Denne leilighetsbefaringen gjøres av Pipe Ekspertens ansatte, med evt. støtte fra styret. Det er en stor fordel om eier/beboer er hjemme slik at alle forstår hva en slik jobb vil innebære, og at all nødvendig informasjon kommer Pipe eksperten i hende så tidlig som mulig. Spesielt viktig er det dersom man vurderer bytte av ildsted, eventuelt ønsker ekstra arbeider som bør planlegges. Det må gis beskjed om slike ting senest 2 uker før oppstart.

DET ER VIKTIG AT DERE AVTALER DETTE MED STYRET SNAREST MULIG, OG AT OM DERE IKKE HAR MULIGHET TIL Å VÆRE HJEMME LEVERER NØKLER TIL STYRET I GOD TID FØR BEFARINGEN STARTER DEN 27. SEPTEMBER.

Årsakene til at befaringen er såpass viktig er :

  • For å kunne vite hvor mange piper som er i bruk, og skal rehabiliteres, og således kunne sette av nok tid til gjennomføring.
  • Hva slags ildsteder som er tilknyttet de forskjellige løp, og pris på tilknytning.
  • Hvilke dimensjoner som er nødvendig på hver enkelt pipe, basert på ildsteder som er tilknyttet.
  • Få en oversikt over eventuelle ekstra arbeider, og eller utfordringer som vil kunne påvirke tidsbruken i hver enkelt oppgang, samt kostnadene eier må ut med.
  • Ivareta tilleggsbestillinger av beboere som f.eks ønsker bytte av ildsted e.l

Når grunnlaget er på plass kan man med større sikkerhet legge frem en fremdriftsplan til beboerne slik at man med størst mulig sikkerhet vet i hvilket tidsrom arbeidet skal utføres i de forskjellige enheter. Videre vil det overordnede pristilbudet revideres utfra faktiske forhold.

Hvis det grunnet mangelfull tilgang ved leilighetsbefaringen, viser seg at det må skiftes dimensjon på piper pga av uforutsett tilført effekt, må det påregnes frakt for nye rør og deler. Andre ekstrakostnader kan også komme som følge av mangelfull tilgang.

Videre vil fremgangen i prosjektet stoppe opp dersom nødvendig tilgang under utførende arbeider ikke imøtekommes, og det vil bli fakturert ventetid for alle involverte direkte til eier for aktuell boenhet.

NÅR KOMMER VI TIL DIN LEILIGHET?

Vi starter befaringen i oppgang A 1. etg kl 10:15 og antas ferdig kl 11:15
I Oppgang B 1. etg starter befaringen anslagsvis kl 11:30 og antas ferdig kl 12:30

Hver leilighet tar i snitt 10 minutter, avhengig av hva som måtte dukke opp.

Vi jobber oss oppover fra 1 etg, og avslutter i 4.

Vi kan dessverre ikke si noe mer eksakt tidspunkt.

VIKTIG FØR LEILIGHETSBEFARINGEN AT FØLGENDE BESVARES

Skjema finner du her, slippen kan plasseres på ildstedet.

Av erfaring er det mange som sliter med trekkproblemer, og for at vi om mulig skal kunne rette på dette, så er vi nødt til å vite om det nå på et tidlig tidspunkt, slik at vi kan vurdere forskjellige løsninger/forslag til utbedring

Ved ønske om nytt ildsted kan forespørsel sendes: thomas@pipeeksperten.no.
Vi leverer ildsteder fra: http://www.varmefag.no, og kan gi konkuransedyktige pakke priser for levering når piperehabiliteringen utføres. (Husk å søke kommunen om støtte for bytte av ildsted)

Vedlegg

Skroll til toppen