Sommerrogata 1 – Inkognitogata 37 – Planforslag til offentlig ettersyn – Omregulering til næringsformål, bevertning og bolig

Utdrag av vedtak om offentlig ettersyn Sommerrogaten utvikling AS foreslår å omregulere Vestkantbadet fra offentlig bygning til hotell, bolig, tjenesteyting, forretning m.m. Hovedhensikten med planen er å øke utnyttelsen, samtidig som bevaringsverdig bebyggelse ivaretas og sikres. Eksisterende kontorbygg rives og det foreslås bebyggelse med høyder fra 4 til 9 etasjer. Det foreslås 60-80 boliger (5000 […]

Sommerrogata 1 – Inkognitogata 37 – Planforslag til offentlig ettersyn – Omregulering til næringsformål, bevertning og bolig Les Mer »